Endelave Bryggerlaug

Til kalenderen:

Bryggerlaugets Årsmøde 2024

Vær sikker på, at du får reserveret datoen for Endelave Bryggerlaugs næste årsmøde, som finder sted

Torsdag 15. februar kl 11:30

Mødested og agenda kommer senere, men vi kan love, at der serveres øl.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

  1. Velkomst og skål v/oldermanden.
  2. Valg af dirigent.
  3. Oldermanden aflægger en kort beretning og fremlægger herunder plan for aktiviteter i det kommende år.
  4. Finansforvalteren fremlægger regnskab til godkendelse, og stiller forslag til næste års kontingent.
  5. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde 7 dage før mødet).
  6. Valg af bestyrelse samt 1 suppleant.
  7. Valg af 1 revisor samt en revisorsuppleant.
  8. Eventuelt

Under Eventuelt er der allerede indkommet forslag om udnævnelse af 2 håndbryggere til brygmester. Derfor vil begge håndbryggere medbringe et ekesemplar af deres øl, som alle bedømmer.

Med håndbrygget hilsen

Bestyrelsen

Nos non descendet apparatus

(Vi går ikke ned på udstyr)

Endelave Bryggerlaug blev stiftet i foråret 2010, og er således et af Endelaves nyeste skud på stammen af de mange foreninger, vi kan præsentere på øen. Bryggerlauget har 2 aktiviteter: Vi smager øl og andre gode sager, og vi brygger øl. Vi har derfor 2 slags medlemsskab:
Ølmedlem: Det koster 50,- kr om året og giver mulighed for at deltage i laugets forskellige smagninger over året til medlemspris.
Brygmedlem: Indmeldelse koster 500,- kr og det årlige kontingent er 50,- kr. Du kan deltage i laugets forskellige smagninger til medlemspris og brygge øl. Vi brygger i Lægeurtehavens produktionslokale, og har det nødvendige udstyr til rådighed.
Endelave Bryggerlaug er med til at fremme interessen for fremstilling af godt håndbrygget øl. Lauget skaber rammer for et godt og munter socialt samvær mellem laugets medlemmer.

Vores slogan: Nos non descendet apparatus tages alvorligt! Vi har således udstyr til at frembringe op til 40 liter i 2 anlæg.

BLIV MEDLEM. Kontakt en fra bestyrelsen